Götrik och Rolf

Denna berättelse, nedtecknad på Island på 1300-talet, skildrar i mytologiska termer hur Göta rike bildades för mer än 2000 år sedan.
Det är kampen mellan det nyetablerade manssamhället och den sedan fornminnes rådande kvinnokulturen som här egentligen berättas om. Själva denna övergång, som skett mestadels med våld, beskrives såsom friarfärder företagna av kung Rolf och hans allierade jämlikar.
Ett efter ett av de återstående kvinnosamhällena dukar under för de samlade och välorganiserade aktioner som utgick från kung Götriks sätesplats vid Kinnekulle.
Goternas inbrytningar i det romerska riket beskrives i denna mytologiska berättelse på ett mästerligt sätt.

Översättning och mytologisk tolkning till historia: Gunnel & Göran Liljenroth
Häfte. 159 sidor. C:a pris i bokhandel 200 :- kr.
Direkt från AMA förlag 120:- + frakt

Alla böcker kan beställas via Email liljenroth@aon.at

Tillbaka till startsidan