Ama förlag

 

På Dalviks gård utanför Lidköping startade AMA förlag.

 

 

AMA Förlag är ett ideellt förlag, som startades av Gunnel och Göran Liljenroth utan tanke på vinst. De läste, forskade, diskuterade och skrev ner sina resultat. De hade som målsättningn att med historiska fakta som stöd påvisa den kvinnoera som föregick det patriarkatsamhälle. Deras misstro till dagens politiska situation med etablerade manliga värden, som utan vidare tillåts utnyttja, exploatera och förstöra jordens rikedomar för maktbegär, och föra vår jord till avgrundens rand fick dem att leta i det förgångna, i sagor och myter efter andra värden. Värden som helst förtiges av etablissemanget.

I böckerna "Folket bortom nordanvinden. Från matriarkat till mansvälde" och "Hel - den gömda gudinnan i Nordisk mytologi" beskriver de den era som de gamla grekerna kallade för "guldåldern", då kvinnorna fördelade och hushållade med naturens gåvor utan att använda sig av makt. Då folket tillhörde naturen - inte ägde den. Finns det då någon väg tillbaka?

Deras sista bok som de utarbetade med arbetsnamnet::"Kvinnoera - mansvälde- och sedan?" gjorde de ett försök att skissera vägar som skulle stoppa den globala förstörelse som patriarkatet under de senaste 5000 åren har åstadkommit.

De kom tyvärr inte så långt med denna bok. Genom Göran Liljenroths svåra sjukdom fattade de beslutet att för sin kärleks skull dö gemensamt. Ett „sedan“ hade inte längre plats i deras liv, när det inte fanns en chans att uppleva det gemensamt. De avled den 2. Oktober 2004.

Böckerna förvaltas och säljs nu av Åsa Liljenroth-Denk , deras dotter och till yrket Jungiansk Analytiker. Hon är för närvarande bosatt i Österrike. En medhjälpare i Sverige sköter försäljningen. Alla böcker kan beställas via Email E-mail

Tillbaka till startsidan