Kvinnolandets död - Sveriges födelse

Boken beskriver detaljerat vad som skedde då kvinnolandet (Helsingland) införlivades med Svearnas rike och staten Sverige föddes.
Nationalmyten om att Helsinglands södra del, det som år 1296 fick namnet Uppland, skulle ha ingått i sveaväldet och utgjort dess kärna, bevisas här vara en konstruktion.
Svearnas maktcentra var dels kungsgården Gum på Kinnekulle, dels nejden kring Linköping.

 

Grunden till Kvinnolandets fall och inlemmande i Sverige var att ett sällskap frikyrkliga engelsmän under ledning av Jedvards och hans hustru Cecilias son Erik, tröttnat på den katolska kyrkans i England maktmissbruk och utkrävande av skatter. De sökte asyl i Kvinnolandet för att där kunna utöva den form av kristendom de ansåg vara den ursprungliga.
Deras religionsutövning runt trakterna av östra Aros vann stor anslutning bland helsingarna varvid en enklav uppstod som gick under namnet Folklandet.

 

Boken berättar om striderna som uppstod om Folklandet och som slutade med kvinnolandets/folklandets fall. Året för denna omvälvning var 1170, vilket datum kan sägas vara kungariket Sveriges födelse.

 

Författad av Gunnel & Göran Liljenroth. Inbunden. 142 sidor.
Direkt från AMA förlag 160:- + frakt

Alla böcker kan beställas via Email liljenroth@aon.at

Tillbaka till startsidan