Kosmisk visdom

En samling dikter som under 30 års förlopp kanaliserades under meditation. Däribland en diktcykel som kom att bestå av 18 dikter, vilka bildar en sammanhängande helt och handlar om människans väg genom evigheten. De framfärdes av en intelligens som kallade sig Schyyoo.

Insamlade av Gunnel Liljenroth. 26 sidor.
Häfte. Direkt från AMA förlag 20:- + frakt

Alla böcker kan beställas via Email liljenroth@aon.at

Tillbaka till startsidan