Folket bortom nordanvinden

Från matriarkat till mansvälde

För 30.000 år sedan var människorna innestängda av isen vid Norges väst- och nordkust. De överlevde där under hela den senaste istiden och spred sig sedan ner över Europa.
Deras samhällsform var matriarkat. Kvinnorna hade en fördelande funtion i ett jämlikt samhälle. De dyrkade Hel, modergudinnan.
Med utgångspunkt från akreologi, språk- och ortnamnsforskning, mytologi, etnologi och litterära vittnesbörd, berättar författarna historia fram till 1100-talet, och sätter för första gången den nordiska kvinnan in i sitt historiska sammanhang. För första gången i vårt manligt dominerande samhälle får kvinnan vetskap om att hon skapade den eran som föregick patriarkatet.

Hel - den gömda gudinnan i nordisk mytologi, som utkom 1995, kompletterar denna bok genom att tränga djupare in i mytologien.
Dessa två böcker bildar följaktligen en helhet, som var för sig beskriver olika faser av vår forntid

Ur innehållet:Istidsfolket, Modergudinnan Hel, Skandinavien befolkas, Hyperboréerna, Goterinvandringen, Kelterna framträder, Matriarkat i Södern, Kretakulturen, Matriarkatets undergång, Kvinnolandet, Gudinnorna talar, Den nya vägen m.fl.

 

Av Gunnel & Göran Liljenroth. 295 sidor. Inbunden. Många kartor och bilder.
C:a pris i bokhandel 295:- kr. Direkt från AMA förlag 170:- + frakt

Alla böcker kan beställas via Email liljenroth@aon.at

Tillbaka till startsidan