Småländska antiquiteter

 

efter ett 300-årigt manuskript av
Petter Rudebeck

Petter Rudenbeck, som verkade i slutet av 1600-talet, samlade och nedtecknade allmogens seder, bruk, myter och sagor i Wärend i Småland. Den mest kända av de legender han upptecknat är Blendasägnen. Han hade en syn på Sveriges fornhistoria som gick stick i stäv mot den då vedertagna, och av hans farbror Olof Rudbeckius utarbetade. Därför blev hans manuskript i högsta grad kontroverisellt och förvägrades tryckning.
Först nu, exakt 300 år efter Petter Rudebecks färdigställande av sitt manuskript, vilket legat i Kungliga Biblioteket i Stockholm under det senaste seklet, utger vi detta hans verk i en varsamt redigerad och i modernt språk uttydd praktupplaga, omfattande 500 numrerade exemplar. Boken inledes med ett förord av oss som belyser hur etablisemanget genom tiderna behandlat en självständigt tänkande historiker. De mest kända myterna har vi dessutom tolkat. Boken omfattar 512 sidor med de bilder i som utgått från författaren och tidigare publicerats i Suecia Antiqua.
Ett fynd inte bara för etnologer och historiker, utan också för boksamlare.

 

OBS! Denna bok finns bara tryckt i 500 ex. Det kommer inte att tryckas fler. Se till att du får tag på denna raritet

 

Nedskriven av Gunnel & Göran Liljenroth. Inbunden. 512 sidor.
Direkt från AMA förlag 400:- + frakt

Alla böcker kan beställas via Email liljenroth@aon.at

Tillbaka till startsidan